Tres coses que augmenten la grandària del cervell

La neurociencia ha demostrat recentment que la grandària del cervell està relacionat amb certs hàbits i habilitats com els següents:
Exercici aeròbic. D’acord amb un estudi nord-americà publicat l’any passat en la revista PNAS, l’exercici físic moderat en adults d’edat avançada augmenta la grandària de l’hipocamp, una regió cerebral amb forma de caballet de mar que s’encarrega de la formació de nous records. Aquest augment repercuteix sobretot, segons els autors, en una millora de la memòria espacial. 
Meditació. La meditació augmenta la grandària del cervell, tal com demostrava un estudi del laboratori de neuroimatge de la Universitat de Califòrnia a Los Angeles (EUA). Concretament, les persones que mediten ténen més volum de neurones en l’hipocamp i en àrees com el tàlem i l’escorça orbitofrontal, lligades a la regulació de les emocions. 
Amistat. Els éssers humans necessitem usar una sèrie d’habilitats cognitives per conservar cert nombre d’amics, per exemple ser capaç d’endevinar el que una altra persona està pensant, tenir desenvolupada l’empatia o ser bon conversador. Això explicaria per què les persones amb major nombre d’amics tenen una regió del cervell anomenada escorça orbital prefrontal d’una grandària superior a la mitjana de la població, tal com publicaven investigadors de les Universitats d’Oxford, Liverpool i Manchester en la revista Proceedings of the Royal Society B.

Deixa un comentari