Malalties cròniques i oblidades

La mortalitat d’aquells que superen els 60 anys i, especialment, la d’els qui viuen en països amb mitjans i baixos ingressos, s’ha convertit en un tema oblidat de la salut global.
“L’any 2005, la meitat dels prop de 59 milions de morts que va haver-hi al món van ser de persones que tenien més de 60 anys i, d’ells, el 76% van ocórrer en països amb ingressos mitjans o baixos, amb cert predomini dels homes i augmentant cada any que passa”, explica Cleusa P. Ferri, de l’Institut de Psiquiatria del King’s College de Londres en un estudi publicat en la revista ‘PLoS Medicine’.
 En l’estudi, dirigit  per la doctora Ferri, diferents especialistes en neurologia i medicina interna d’Amèrica Llatina  la Xina i l’Índia han recopilat una sèrie de dades sobre els estats de salut de prop de 12.400 persones entrades amb més de 60 anys, dels quals el 18,6% (2.306) van morir durant el temps que va portar aquest estudi.
“Després de seguir l’evolució d’aquesta mostra durant 2003 a 2005, hem comprovat com les malalties cròniques estan reemplanzant a les transmissibles com a principals causes de mort o discapacitat entre aquest sector de la població”, comenta la doctora Ferri. Les principals son :
Ictus, infarts i diabetis
Els autors van recollir dades de cinc països llatins (Cuba, República Dominicana, Veneçuela, Perú i Mèxic), de Xina (tant de la zona rural com de la urbana) i de la Índia urbana, “doncs són una bona mostra per extrapolar la seva situació a la resta de països amb els ingressos que estudiàvem”. I els resultats són clars: l’accident cervell-vascular s’imposava com a principal causa de mort en tots els països excepte en el Perú i Mèxic rural, on guanyaven terreny la tuberculosi i les malalties hepàtiques, respectivament.
“S’estima que l’accident cervell-vascular ha causat al voltant de 5,7 milions de morts l’any 2005. D’ells, més del 87% es va produir en aquest tipus de països analitzats i les seves víctimes ‘predilectes’, prop del 83%, tenien més de 60 anys”, puntualitza la doctora Ferri. Però hi ha més: “L’accident cervell-vascular contribueix de forma determinant en la discapacitat i dependència entre els ancians supervivents”, recorda Ferri.
Acompanyant a aquesta causa, els infarts i la diabetis formen el “top three” de causes de mort entre la gent grans.

Deixa un comentari