La demanda espanyola de productes ecològics experimentarà un gran creixement

El mercat espanyol de productes ecològics creixerà entorn del 12% anual fins a 2020 i passarà dels 905 milions d’euros de facturació que es van registrar en 2008 fins als 12.182 milions d’euros en 2020. Aquesta és la conclusió que s’extreu de l’anàlisi comparativa del consumidor d’alimentació ecològica, realitzat per l’empresa consultora Everis. L’informe analitza el potencial del país quant a la producció i distribució d’aquests productes a partir de l’anàlisi de la situació del mercat ecològic i el comportament actual i futur dels consumidors espanyols. I per a això fa una comparativa amb altres països d’Europa com Dinamarca, Alemanya, França o Anglaterra, on el mercat ecològic és més madur, i uns altres com Itàlia, en els quals els hàbits de consum i la cultura són similars a Espanya.
Així mateix, l’anàlisi realitzada per Everis assenyala el creixement exponencial de la demanda d’aquests productes. La salut, el gust i la qualitat són els principals motius de compra dels espanyols, mentre que a Europa destaquen, a més de la salut, la consciència mediambiental com a factor de compra.
L’informe destaca el potencial del mercat ecològic a Espanya on en els últims deu anys ha crescut a un ritme del 25%, superant la mitjana de creixement del conjunt de la Unió Europea, que se situa en un 12% i per damunt també del de països amb un fort arrelament de la cultura ecològica com Dinamarca o Alemanya.
Encara que la societat clarament sembla voler consumir més productes ecològics (el 65% de la població així ho indica), el preu elevat, el desconeixement i la dificultat de trobar productes ecològics fora de les tendes especialitzades són els principals obstacles per al consum d’aquest tipus de productes.
L’estudi assenyala la viabilitat de reduir els diferencials de preu entre el producte ecològic i el convencional aprofitant les economies d’escala i sense perdre marge. Així, mentre que a Espanya aquesta diferència és del 74% de mitjana, en països com França i el Regne Unit el marge es redueix a més de la meitat. L’anàlisi de Everis estima que, en cas de reduir-se el preu a un diferencial del 40%, el mercat espanyol podria triplicar-se i superar els 3.000 milions d’euros. L’estudi conclou que és possible que les companyies redueixin els seus preus sense perdre marge de venda ja que, actualment, aquest marge en els productes ecològics és set vegades major que el dels convencionals.

Deixa un comentari