A ESPANYA L’OSTEOPOROSI CAUSA 25.000 FRACTURES A L’ANY

L’osteoporosi, una malaltia progressiva i generalitzada que es caracteritza per una reducció de la massa òssia i un increment de la porositat de l’os, provoca que els ossos siguin més fràgils, resisteixin pitjor els cops i es trenquin amb major facilitat, ocasionant unes 25.000 fractures a l’any que resulta en uns costos directes de més de 126 milions d’euros i a uns costos indirectes de 420 milions.La repercussió soci-sanitària de l’osteoporosi és enorme i es mesura en termes d’incidència de les fractures. Aproximadament 1 de cada 3 dones i 1 de cada 5 homes majors de 50 anys, sofriran almenys una fractura osteoporótica en la seva vida restant.

La importància d’aquestes xifres arrela, a més, que un 13% dels pacients que han sofert una fractura de maluc mor als 3 mesos, una xifra, que ascendeix el 38% si el seguiment assoleix els 24 mesos. Dels supervivents, un percentatge elevat sofreix algun tipus de discapacitat, que en moltes ocasions provoca la pèrdua de la independència amb què comptaven abans de l’accident.

Per això, és imprescindible conscienciar la població de la magnitud del problema i assumir mesures preventives eficaces, ja que si continua la situació ascendent actual (en el període comprès entre 1988 i 2002 hi va haver un increment del 54% en els nous casos de fractura de maluc), l’any 2050 es produirà un augment en la incidència de fractures de maluc estimat d’un 310% en homes i d’un 240% en dones.

Un altre gran problema d’aquesta malaltia és que no presenta símptomes en el seu inici i en moltes ocasions s’arriba al diagnòstic després de l’aparició d’una o diverses fractures, pel qual la gran majoria (gairebé el 80%) de les persones amb major risc de fractures (sobretot els que han tingut ja una fractura prèvia, vertebral o no vertebral) no és identificada i tractada.

El reumatòleg, l’osteòpata en osteoporosi

El reumatòleg té un extens coneixement en la valoració clínica de l’aparell locomotor. A més, l’osteoporosi i les seves complicacions són un dels processos més freqüents dins de l’àmbit de la Reumatologia, per la qual cosa l’experiència en el diagnòstic i tractament d’aquesta entitat per aquest especialista són alts. Així mateix, el reumatòleg té un ampli coneixement en el maneig de les formes severes d’osteoporosi i en els casos de osteoporosi associada i de difícil diagnòstic

Font: José Luis Rodero Jurado, NATURÓPATA.

Deixa un comentari