Un estudi examina els efectes de la teràpia del massatge suec (Quiromassatge) en la funció hormonal i immunològica

El massatge és utilitzat per molts motius de salut, però poc se sap sobre com funciona a nivell biològic, fisiològic, metabòlic, energètic…etc., qüestions que exigeixen investigació i estudis funcionals.Un estudi recentment publicat en la Revista de Medicina Alternativa i Complementària examina els efectes d’una sessió de Quiromassatge en forma de massatge amb moviments llargs, moviments profunds i circulars, i de vibració, per tal d’estudiar la seva acció en la resposta hormonal del cos i la funció immune
.Finançat en part pel NCCAM, els investigadors del Cedars-Sinai Medical Center i l’Escola David Geffen de Medicina a la Universitat de Califòrnia, Los Angeles, va assignar a l’atzar a 53 adults sans per rebre indistintament una sessió de massatge o una sessió terapèutica suau anomenada “toc de llum” en el qual el terapeuta utilitza només un lleuger toc amb el dors de la mà.
Les dues intervencions van durar 45 minuts i van ser realitzades per un terapeuta de massatge amb llicència professional. Les mostres de sang preses abans i després de les sessions es van utilitzar per determinar els nivells en sang de certes hormones i dels limfòcits circulants (glòbuls blancs).
Els investigadors van trobar que en els participants que van rebre massatge suec o quiromasssatge, hi havia una disminució significativa de l’hormona arginina-vasopresina (que exerceix un paper en la regulació de la pressió arterial i la retenció d’aigua) en comparació d’aquells que van ser tractats amb el “toc de llum”.
No va haver-hi diferències significatives entre els dos grups, per a l’hormona de l’estrès cortisol o en els limfòcits circulants. Disminucions significatives en les proteïnes anomenades citoquinas (interleucina 4 i interleucina-10), en tots dos grups, però no en el cas de les altres interleucinas: (interleucina 1 beta, la interleucina 2, interleucina 5, i el factor de necrosi tumoral alfa), que es va observar en el grup de massatge i no es va apreciar modificació en el grup de tacte suau.
Aquestes dades preliminars van portar als investigadors a concloure que una sola sessió de quiromassatge, produeix efectes biològics mesurables i poden tenir un efecte sobre el sistema immunològic. No obstant això, es necessita més investigació per determinar els mecanismes i les vies específiques d’aquests canvis.

Deixa un comentari