Intolerància al gluten

Que es la malaltia celíaca?

Una alteració d’orígen genètic, que sensibilitza al cos contra el gluten. És un dels transtorns d’orígen genètic més freqüent afectant, segons estimacions, a un nen d’entre 300. Està relacionat amb l’antigen de histocompatibilidad HLA B8. Set de cada deu pacients són dones.

Causes

Intolerància al gluten.
El glúten és un component de les parets del blat i altres cereals, compost per un polipèptid (tros de proteïna) denominat glialina. En algunes persones, el contacte en el tub digestiu amb aquesta substància provoca una intensa reacció inflamatòria, amb destrucció de la mucosa intestinal (atès que la glialina deu alliberar-se en l’intestí per a produir aquest efecte, l’estómac i el duodè no s’afecten).

Signes y símptomes

Segons la durada i severitat de l’efermetat els símptomes seran més intensos o menys. Podem distingir dos grups de símptomes:
– Deguts a la inflamació intestinal: Diarrea o femta abundant, pàl·lida, aspecte gras.
– Torçons, dolors abdominals i flatulencia.
– Deguts a la mala absorció de vitamines liposolubles:
      Hipovitaminosis A (Xeroftalmia)
      Hipovitaminosis D (Raquitisme)
      Hipovitaminosis K (Transtorns de la coagulació)
– D’altres nutrients:
      Anèmia (Ferro),
      Infantilisme i falta de desenvolupament (Proteïnes),
      Tetania/ (Calci),
– Altres transtorns associats: No es coneix la relació última, però s’associa frecuentment amb Dermatitis Herpetiforme.

Factors de risc

La ingesta de glúten provoca la inflamació i atròfia de l’intestí prim. A més de ser en el blat i en alguns altres cereals, el glúten s’empra molt en les formulacions d’aliments preparats, comprimits i càpsules.

Prevenció

La malaltia en si no es pot prevenir, però l’exclusió rigorosa del glúten en la dieta evita la seva manifestació i progressió.

Diagnòstic

En tot nen amb una síndrome de mala absorció s’haurà de descartar, donada la seva freqüència, aquesta malaltia. Usualment, amb uns anàlisis de femta n’hi sol haber prou. En alguns casos serà necessària la realització d’una biòpsia per a la confirmació histològica del quadre.

Tractament

El pilar bàsic del tractament és la la exclusió rigorosa del glúten en la dieta.
Regles generals:
Adquireixi exclusivament productes preparats en els quals consti “lliure de gluten, o similars en l’etiquetat.
Llegeixi atentament els prospectes dels medicaments per a veure si duen gluten en la composició de l’excipient.
Activitat Sense restriccions.
A més d’evitar el glúten, la dieta serà alta en proteïnes i calories i pobre en greixos.
A l’inici del tractament dietètic deuran evitar-se els làctics. Una vegada desapareguts els símptomes, la intolerància funcional a la lactosa en cas de que hi sigui sol desaparèixer, pel que es podrà tornar a prendre. A vegades pot ser necessari recórrer a les dietes pastoses o líquides.
Medicació en casos greus:
El seu metge pot prescriure-li suplements de vitamines liposolubles, o altres principis immediats.

Possibles complicacions

La malaltia no tractada produeix defectes de creixement que poden convertir-se en definitius. La hipovitaminosis provocada per la mala absorció pot produir transtorns en els ossos, pell i mucoses, coagulación i formació de cèl·lules sanguínies.

Pronòstic

Amb un diagnòstic precoç i una dieta rigorosa, es poden evitar la majoria de complicacions. La persistència en la ingesta de glúten pot dur a la mort.

Disposem d’una gama de productes elaborats sense glúten, com son el pa, madalenes, galetes, pastes etc.
Els podeu trobar al carret de la compra que en breu funcionarà.

Informació molt detallada i extensa la trobareu a l’Associació de Celíacs de Catalunya