Apendre a llegir té un impacte important sobre el cervell.

Aprendre a llegir, un fenomen molt recent com per haver influït en l’evolució genètica, té un impacte important sobre el cervell, que s’adapta i utilitza, amb independència de l’edat d’alfabetització, regions cerebrals destinades a altres funcions.


“No hi ha un sistema cerebral innat especialitzat en la lectura, hem de fer bricolatge, utilitzar sistemes que ja existeixen”, explica Laurent Cohen, investigador de l’Institut Nacional de la Salut i de la Investigació Mèdica de França (INSERM) i un dels responsables de l’estudi, publicat per la revista Science.

Utilitzant la ressonància magnètica, els investigadors van mesurar l’activitat cerebral de63 adults voluntaris amb diferents índexs d’alfabetització: 10 analfabets, 22 persones alfabetitzades en edat adulta i 31 persones escolaritzades des de la infància. La investigació es va realitzar a Portugal i Brasil, països en els quals fins a fa unes dècades, era relativament freqüent que els nens no anessin escolaritzats.

Els resultats van mostrar que, d’una banda, aprendre a llegir activa el sistema visual a les regions especialitzades en la forma escrita de les lletres, com és lògic, però també a les regions visuals primàries, aquelles on arriba tota la informació visual. A més, en la gent que aprèn a llegir, el cervell recorre també a les zones especialitzades en el llenguatge parlat, ja que la lectura “activa el sistema de la parla” per prendre consciència dels sons i permet “establir relacions entre el sistema visual i el sistema del parla, entre les lletres escrites i els sons”, subratlla Cohen.

D’altra banda, l’aprenentatge de la lectura, fins i tot en l’edat adulta, provoca en el cervell una redistribució d’una part dels seus recursos. D’aquesta manera, el reconeixement visual dels objectes i les cares cedeix part de terreny a mesura que aprenem a llegir i es desplaça parcialment cap a l’hemisferi dret.

Els investigadors també van comprovar que en els adults que aprenen a llegir, “els canvis que això provoca són gairebé els mateixos” que en els subjectes que es van alfabetitzar sent nens, encara que aquells no obtenen tan bons resultats per la falta d’entrenament, va concloure Cohen.

Font:Elena Sanz

Deixa un comentari