La manera en què escoltem afecta nostra manera d’actuar

Una nova recerca va trobar un enllaç entre les habilitats motores i la percepció, específicament pel que fa a la comprensió del que els hemisferis cerebrals dret i esquerre “escolten”. Investigadors de Georgetown University Medical Center diuen que aquestes troballes podrien apuntar a estratègies per ajudar als pacients amb ictus a recuperar les seves habilitats lingüístiques, i millorar els problemes del parla en nens amb dislèxia.
L’estudi és el primer a avaluar el comportament humà en relació amb les tasques de processament auditiu dels diferents hemisferis cerebrals. Abans d’aquesta recerca, algunes proves de neuro-imatge havien insinuat diferències en aquest processament.
El llenguatge es processa principalment en l’hemisferi esquerre, i alguns investigadors han suggerit que això es deu al fet que l’hemisferi esquerre s’especialitza en l’anàlisi de sons molt canviants.
Als participants de l’estudi se’ls va demanar que responguessin als sons que escoltaven distorsionats per altres sons de fons. A cada subjecte se li va ordenar utilitzar la seva mà dreta per respondre durant els primers 20 sons, després la seva mà esquerra per als propers 20 segons, després a la dreta, després a l’esquerra , i així successivament.
Quan un participant utilitzava la seva mà dreta, sentia els sons canviants més ràpidament que quan utilitzava la mà esquerra.
Atès que l’hemisferi esquerre controla el costat dret i viceversa, aquests resultats demostren que els dos hemisferis s’especialitzen en diferents tipus de sons: : l’hemisferi esquerre prefereix sons ràpids i canviants, com les consonants, i l’hemisferi dret té gust pels sons més constants.

Deixa un comentari