La Llei de Seguretat Alimentària i Nutrició ja està en vigor

El passat 7 de juliol va entrar en vigor la Llei de Seguretat Alimentària i Nutrició. Una de les novetats més destacades d’aquesta nova llei és la referent als anuncis publicitaris d’aliments. Segons assenyala un dels seus articles, “quedarà prohibida l’aportació de testimoniatges de professionals sanitaris o científics, reals o ficticis, o de pacients reals o supòsits, com a mitjà d’inducció al consum, així com el suggeriment d’un aval sanitari o científic”.
Tampoc es podrà promocionar “el consum d’aliments amb la finalitat de substituir el règim d’alimentació o nutrició comunes, especialment en els casos de maternitat, lactància, infància o tercera edat. A més, no es permetrà fer referència “al seu ús en centres sanitaris o a la seva distribució a través d’oficines de farmàcia”.
Així mateix, s’estableix la creació d’una Xarxa Espanyola de Laboratoris de Control Oficial de Seguretat Alimentària, que reforçarà la vigilància en tot el relacionat amb els aliments. Per això, l’Estratègia Naos (Nutrició, Activitat Física i Prevenció de l’Obesitat), creada en 2005, tindrà a partir d’ara suport legal, en estar emparada per aquesta nova llei. En concret, el text estableix l’obligació de revisar l’estratègia cada cinc anys per actualitzar i avançar en els seus objectius. Per a això, es preveu la creació de l’Observatori de la Nutrició i l’Estudi de l’Obesitat, que realitzarà anàlisis periòdiques de la situació nutricional de la població i de les xifres d’obesitat a Espanya.
Quant a l’alimentació en l’àmbit escolar, la llei promou que l’oferta alimentària dels centres escolars sigui variada i adequada a les necessitats nutricionals dels alumnes. Per a això, s’incorporaran certes mesures, com que els responsables de la supervisió dels menús siguin experts professionals acreditats a les àrees de nutrició i dietètica. A més, en les instal·lacions que ho permetin, s’elaboraran menús escolars adaptats a les necessitats especials dels alumnes que pateixin al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, i en qualsevol cas serà obligatori que, en el cas dels celiacs, hagi d’existir un menú alternatiu. D’altra banda, la venda d’aliments i begudes en l’àmbit escolar estarà condicionada al compliment, en la composició dels productes, d’una sèrie de requisits relacionats amb el contingut de greixos saturats, sal i sucre.

Deixa un comentari