La falta de son repercuteix en un increment del pes corporal

La falta de son comporta un augment de totes les hormones que inciten a la gana i provoca la ingesta precisament d’aliments rics en greixos i sucres, la qual cosa repercuteix en un increment del pes corporal. Una sola hora de diferència en la durada del son per si sola és capaç d’engegar mecanismes que ajuden a mantenir el pes, segons van explicar des de la Societat Espanyola d’Endocrinologia i Nutrició (SEEN) i la Societat Espanyola per a l’Estudi de l’Obesitat (SEEDO) amb motiu del Dia de la Persona Obesa, que es va celebrar el 14 de desembre.
Dormir almenys vuit hores diàries és una més de les actituds que han d’adoptar-se per intentar aconseguir i mantenir un pes adequat, van assenyalar. Pel que sembla, això és conseqüència de dues hormones -leptina i la ghrelina- relacionades amb la gana i que es modifiquen amb les hores de son. “La leptina, que inhibeix la sensació de gana, i la ghrelina, que estimula l’apetit”, va detallar el president de la SEEN, el doctor Javier Salvador. A menor temps de son, les concentracions de leptina disminueixen i augmenten les de ghrelina, o el que és igual, com menys dormim més volem menjar.
“En l’última dècada s’ha posat en evidència l’existència d’una estreta correlació entre dormir poques hores i un major risc de ser obès. És per això que per prevenir el desenvolupament d’obesitat en la nostra societat, així com per intentar que les persones obeses perdin pes, al costat dels obligats canvis de l’estil de vida (alimentació i exercici), és necessari dormir almenys set o vuit hores diàries”, va afegir. El coordinador del Grup de Treball d’Obesitat de la SEEN, el doctor Albert Lecube, va desaconsellar dormir menys de set hores i va afirmar que s’ha comprovat que augmentar les hores de son de sis o menys fins a set o vuit hores, durant un període de sis anys, s’acompanya d’un menor augment de l’índex de massa corporal i d’una menor acumulació de greix corporal.
També van destacar l’estreta relació entre les hores de somni i la presència d’obesitat en nens. S’ha constatat que els nens obesos dormen menys que aquells nens que tenen normopes, va indicar el president de la SEEDO, el professor Felipe Casanueva. “A Espanya, els nens dormen una mitjana de menys de vuit hores al dia, alguna cosa insuficient i que, a més, provoca altres hàbits perjudicials amb repercussió negativa en l’increment del pes corporal, com és no desdejunar”, va advertir Casanueva, que va posarl’accent del gran problema que suposa l’obesitat infantil, “atès que un alt percentatge de nens obesos manté aquest trastorn quan són adults”.
Actualment, va afegir Lecube, “es considera que en els nens, dormir cinc o menys hores gairebé duplica el risc de ser un adult obès”. De fet existeixen estudis que apunten que els nens que més dormen durant els seus primers 11 anys de vida tenen un menor risc de ser obesos en l’edat adulta, independentment del sexe, les hores que passen enfront de la televisió, la situació socioeconòmica dels pares o l’activitat física que realitzin. En relació als adults, van apuntar que ocorre el mateix. En gent gran s’ha observat que tant l’índex de massa corporal com el perímetre de cintura és significativament major entre aquells que dormen menys de cinc hores. En concret, dormir menys s’associa amb un augment del perímetre de la cintura de 6,7 centímetres per als homes i de 5,4 centímetres per a les dones

Deixa un comentari