Empitjora la qualitat dels menús en els menjadors escolars

La qualitat dietètica dels menús que els centres escolars ofereixen als alumnes ha empitjorat, des de l’última avaluació de menús escolars realitzada fa tres anys per Eroski Consumer. S’ha comprovat que gairebé un de cada tres presenta manques dietètiques. Així ho han pogut constatar després d’analitzar els menús de dues setmanes completes dels menjadors de 209 col·legis en 19 províncies espanyoles.

D’ells, un 62% són de titularitat pública, un 36% concertats i tan sols un 2% privats. A més, la majoria dels centres inclosos en l’informe imparteixen estudis d’Educació Infantil i Primària, i dues de cada cinc també de Secundària.
Es va estudiar, seguint les recomanacions de la “Guia de menjadors escolars” del programa Perseo, del Ministeri de Sanitat, que els menús incloguessin un mínim d’una vegada per setmana verdura, llegum i peix fresc o congelat no precuinat, que no es repetís més de dues vegades en una mateixa setmana la presència de precuinats i dolços, i que s’oferís fruita fresca, com a mínim, un parell de vegades a la setmana.
Els resultats llancen aspectes dietètics millorables en l’oferta de verdures, precuinats i dolços: hi ha un 10% més de col·legis respecte a 2008 que no ofereixen verdura, almenys, una vegada per setmana, gairebé es quadriplican els que abusen dels precuinats, i són un 10% més els que abusen dels dolços per oferir-los dos o més vegades per setmana (s’ha passat de l’aprovat general fa tres anys, al fet que en l’actualitat un de cada deu centres suspengui per aquesta pràctica dietètica incorrecta).

La nota mitjana dels menús analitzats ha estat un ajustat ‘acceptable’, per sota del ‘bé’ de 2008. Per territoris, els millors menús van ser els de Barcelona, Còrdova, Granada, Màlaga i Navarra (bé) i els pitjors els de Cantàbria (malament). Àlaba i Madrid aconsegueixen un ‘acceptable-bé’; mentre que Alacant, Almeria, Sevilla, Valladolid i Zaragoza ronden la mitjana, i la Corunya, Astúries, Murcia i València suspenen amb un ‘regular’. *Bizkaia i Guipúscoa es queden en una posició intermèdia entre el ‘regular’ i el ‘acceptable’.

Deixa un comentari