Els fàrmacs per tractar l’insomni incrementen la mortalitat

Les dades d’un treball que es publica en l’edició electrònica del British Medical Journal Open han correlacionat la ingesta de fàrmacs que comunament s’empren per a l’insomni amb un increment, de fins a quatre vegades més, en el risc de mort. L’estudi, coordinat per Daniel Kripke, del Centre del Somni Viterbi, en Sant Diego (Estats Units), també especifica que aquests medicaments s’associen a un augment significatiu del risc de càncer.
Els autors van avaluar la supervivència de més de 10.500 nord-americanes amb diverses  als quals se’ls havien prescrit medicaments contra l’insomni –benzodiacepinas, barbitúricos i antihistamínics sedativos, entre uns altres- per un període mitjà de 2,5 anys entre 2002 i 2007.En comparació dels subjectes control, els qui prenien fins a 18 dosi a l’any de fàrmacs per a l’insomni tenien una probabilitat de morir de més de 3,5 vegades superior. El risc ascendia a quatre vegades més quan les dosis ingerides se situaven entre 18 i 32 a l’any i a cinc vegades més probabilitat de morir, quan se superaven les 132 anyals. També es va apreciar un increment del risc de diferents tipus de càncer entre els qui van ingerir quantitats més elevades.Aquesta associació no es devia a un pitjor estat de salut abans de la prescripció dels fàrmacs.

Deixa un comentari