Cada vegada més llars espanyoles s’animen a consumir productes ecològics

El Ministeri de Medi ambient, i Mitjà Rural i Marí (Marm) va presentar, el 30 de novembre, l’estudi “Caracterització de la tipologia i perfil sociodemogràfic del consumidor d’aliments ecològics a Espanya”, en el marc de la IV Jornada Nacional d’Aliments Ecològics, organitzada per la Federació Espanyola d’empreses amb Productes Ecològics (Fepeco), va informar el ministeri.
Segons el resultat d’aquest estudi, els aliments ecològics estan ja en un de cada quatre llars espanyols. Aquests consumidors reconeixen les etiquetes identificatives d’aquests productes, saben exactament què és un article ecològic i ho consumeixen al menys una vegada al mes. En definitiva, és conscient del que està comprant. No obstant això,solament un terç de la població total espanyola reconeix l’etiqueta identificativa del producte ecològic, sent significativament important aquesta falta de coneixement respecte al nou logotip europeu d’aliment ecològic.D’acord amb els resultats obtinguts, el consum de productes ecològics es concentra principalment en categories com les fruites i verdures fresques. L’estudi també apunta, com el principal motiu de compra d’articles ecològics, la preocupació per la salut. Entre els consumidors ecològics, l’edat mitjana dels quals és de 40 anys, s’han identificat quatre grups, segons les actituds davant aspectes relacionats amb el medi ambient, ecologia i salut.Així, el grup més important és el dels denominats “convençuts”, amb un 32%, partidaris del consum ecològic i sostenible. Li segueixen els “desimplicats”, amb un 26%, que consumeixen aliments ecològics per un efecte moda. A continuació es troben els “ecologistes”, amb un 21%, que mostren una gran sensibilitat respecte al medi ambient. Finalment estan els “preocupats per la salut”, un 20%, majoritàriament dones que busquen la cura personal a través d’una alimentació ecològica i de l’exercici físic.Finalment, l’estudi indica que encara existeix un gran potencial per als productes ecològics, ja que els entrevistats mostren un major coneixement de les tendències del consum sostenible i estan més disposats a augmentar el seu consum.

Deixa un comentari